Golvvärme

Vattenburen golvvärme är ett lågtemperatursystem i jämförelse med radiatorer som är ett högtemperatursystem. Varmvatten leds genom rör av stål, koppar eller mer vanligt polyetenrör (PEX) från värmekällan.

Vattenburen golvvärme är ingjuten i den underliggande betongplattan, som även ackumulerar värmeenergi.

Det finns även system för träbjälklag, dessa system består av moduler av cellplast och aluminiumplåt som läggs på ett undergolv eller vilar på bjälklaget.

Över golvvärmesystemet läggs valfria golv, även golv med keramik förekommer.

Observera att ett besök på plats i din fastighet är grundläggande för att se vilket uppvärmningsalternativ du skall ha.
Sturkö Rörtjänst AB har alltid kostnadsfria hembesök samt kostnadsförslag.Observera att ett besök på plats i din fastighet är grundläggande för att se vilket uppvärmningsalternativ du skall ha. 

Sturkö Rörtjänst AB erbjuder alltid kostnadsfria hembesök och kostnadsförslag. 


Vi utför gärna arbeten på
 totalentreprenad till fast pris där vi samordnar installationen. Detta är en trygghet för dig som kund och du har endast en kontaktperson..