Luft / Luft-Värme

Luftvärme ger lägre energibehov och är miljöbesparande

Luftvärmepumpar är system som hämtar energi ur luften. Det är en
miljövänlig, i det närmaste oändlig, energikälla som används för att värma
upp ditt hus. För att denna process skall fungera krävs att en viss mängd
elenergi tillförs. Med en kWh tillförd elenergi kan en luftvärmepump avge
upp till fem kWh värme.

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump (även kallad komfortvärmepump) hämtar energi
från utomhusluften. Genom processen i värmepumpen kan uppvärmd
eller kyld luft tillföras inomhusluften. Med en luft-luftvärmepump
kan därför energibehovet för att värma inomhusluften reduceras
med upp till 50%. Genom att värmepumpen blåser in luft i rummet
skapas en jämnare lufttemperatur och inomhuskomforten ökar. Om
du funderar på luft-luftvärmepump så tänk på att:
  • Huset bör ha öppen planlösning. Temperaturen sjunker cirka en grad per rum avlägsnat från värmepumpen. Det är viktigt att placera värmepumpens innerdel så att spridningen av luften blir optimal.
  • Tappvarmvattnet måste värmas av annan energikälla.
  • Tillsatsenergi krävs vid kalla perioder.
Luft-luftvärmepumpen passar i de flesta byggnadstyper. Om du har direkt-
verkande el är luft-luftvärmepumpen ett kostnadseffektivt alternativ för att
reducera dina energikostnader. Denna typ av värmepump passar även bra
för mindre butiker och verkstäder.

Vid installation krävs ofta mindre åtgärder i byggnaden. Det går snabbt
att installera värmepumpen, cirka en halv till en arbetsdag beroende på
installationens omfattning.Observera att ett besök på plats i din fastighet är grundläggande för att se vilket uppvärmningsalternativ du skall ha. 

Sturkö Rörtjänst AB erbjuder alltid kostnadsfria hembesök och kostnadsförslag. 


Vi utför gärna arbeten på
 totalentreprenad till fast pris där vi samordnar installationen. Detta är en trygghet för dig som kund och du har endast en kontaktperson.