Luft / Vatten-Värme

Luft/vatten-värmepumpar utnyttjar luften för att värma vatten som sedan leds in i huset. Luft innehåller alltid värme, till och med när det är minusgrader ute. Självklart blir effekten större ju varmare luften är. Luften transporteras via ett köldmedium, alltså en energibärare som tar luft från en kallare plats (utomhus) till en varmare plats (inomhus).

Vattnet som värmts upp av utomhusluften förs in i och genom huset i radiatorer och/eller golvvärme. På så sätt ger luft/vatten-pumpen möjlighet att sprida värme i hela huset, till skillnad från luft/luft-pumpen som bara sprider värmen i det rum där dess inomhusdel är placerad. Själva pumpen placeras oftast utomhus.

Ditt hus behöver tillsatsvärme vid nollgradigt och lägre temperaturer. Ju längre söderut i Sverige du bor desto mer effektivt är ett luft/vatten-värmepumpssystem.

Hur mycket du sparar på att installera en luft/vatten-värmepump varierar, men du kan utan problem halvera dina värmekostnader genom att utnyttja värmen i luften.


Kortfattat kan en luft/vatten-pump sägas passa bäst för:

  • Hus där det redan finns ett vattenburet system för värmetransport.
  • Hus i södra eller mellersta Sverige.
  • Hus som har lågt till normalt behov av värme och varmvatten.


Observera att ett besök på plats i din fastighet är grundläggande för att se vilket uppvärmningsalternativ du skall ha. 

Sturkö Rörtjänst AB erbjuder alltid kostnadsfria hembesök och kostnadsförslag. 


Vi utför gärna arbeten på
 totalentreprenad till fast pris där vi samordnar installationen. Detta är en trygghet för dig som kund och du har endast en kontaktperson.