Solvärme

Så fungerar ett solvärmesystem

Solfångaren tar emot värmen från solen och omvandlar det till varmt vatten. Solvärmen kan antingen användas i ett varmvattensystem där man producerar tappvarmvatten, eller i ett kombisystem där man producerar både tappvarmvatten och värme till huset. Solfångarkretsens intelligens, solvärmestyrningen, reglerar cirkulationspumpen som laddar ner det varma vattnet in i ackumulatortanken. Värmen lagras i ackumulatortanken tills den behöver användas.

Bild: SOL-varmesystem-1012--0.gif

Miljö och lönsamhet
Ett värmesystem med solenergi ger låg driftskostnad med ren, tyst, miljövänlig energi och ökat fastighetsvärde. Underhållskostnaderna är små och bränslet är gratis. Lönsamheten hos Intelli-heat beror på kapitalkostnaden samt ökat fastighetsvärde och den energi som man inte längre behöver köpa in. Det som också påverkar lönsamheten är hur man bedömer att energipriserna kommer att utvecklas i framtiden. En solvärmeanläggning har lång livslängd eftersom det finns få rörliga delar. Solvärme ger en skön känsla att ta tillvara på solen som energikälla!


Observera att ett besök på plats i din fastighet är grundläggande för att se vilket uppvärmningsalternativ du skall ha. 

Sturkö Rörtjänst AB erbjuder alltid kostnadsfria hembesök och kostnadsförslag. 


Vi utför gärna arbeten på
 totalentreprenad till fast pris där vi samordnar installationen. Detta är en trygghet för dig som kund och du har endast en kontaktperson.