Vedpannor

Vedeldning – traditionell värme som kräver arbete

Vedeldning är en mycket gammal värmekälla som än i dag används flitigt.

Det finns många olika former av vedeldning – från myseldning till högeffektiva vedpannor.

Ved är en billig och naturlig resurs. Ved kräver dock förhållandevis mycket arbete.

En vedpanna fungerar på samma sätt som oljeeldning. Veden läggs in i pannan där den antänds. Värmen som bildas stiger och värmer upp vattnet som finns i vedpannan. Det varma vattnet pumpas sedan ut i husets element och röken försvinner ut genom skorstenen.
Fördelar och nackdelar med vedeldning:

+ Neutralt ur miljösynpunkt
+ Billigt
+ Självförsörjande system

- Mycket arbete krävs om veden är enda värmekällan
- Utsläppen kan störa närmiljön

Observera att ett besök på plats i din fastighet är grundläggande för att se vilket uppvärmningsalternativ du skall ha. 

Sturkö Rörtjänst AB erbjuder alltid kostnadsfria hembesök och kostnadsförslag. 


Vi utför gärna arbeten på
 totalentreprenad till fast pris där vi samordnar installationen. Detta är en trygghet för dig som kund och du har endast en kontaktperson.